Human Talent Consulting /Anita Wesselius
              

             Voorbeelden van recente opdrachten

  • Vooronderzoek Toeleiding Matched Care (TMC) in de psychosociale oncologie binnen ziekenhuizen. In opdracht van brancheorganisatie IPSO en met ondersteuning door VWS;
  • Verkenning haalbaarheid opleiden en beroepsmatig inzetten van ervaringsdeskundigheid binnen de oncologie in opdracht van KWF;
  • Dagvoorzitter en (mede)ontwikkelaar van de Meet & Match in de psychosociale oncologie in samenwerking met ziekenhuizen, regionale oncologie-netwerken en de informele zorg, in opdracht van IPSO en met ondersteuning van VWS;  • Projectleider van landelijk project OOO gericht op verbeteren van regionale samenhang en samenwerking binnen de psychosociale oncologie. In opdracht van branche-organisatie IPSO en op basis van een meerjarige projectsubsidie door het ministerie van VWS;
  • Facilitator bij intensief professionaliseringstraject van Hogeschool Utrecht (via Stratch);
  • Dagvoorzitter bij de IPSO inspiratiedagen. IPSO is de branche-organisatie voor informele ondersteuning bij kanker;


  • Trainer en ontwikkelaar van trainingen voor bestuur, coördinatoren en vrijwilligers bij de IPSO centra: Zie interview door IPSO. 
  • Begeleiding en training van zorg-professionals werkzaam bij Philadelphia. Dit betreft een grote zorginstelling gericht op mensen met een verstandelijke beperking met vele locaties door het hele land. Mijn bijdrage is gericht op casuïstiek rond samenwerking formele en informele zorg in het kader van Ondernemerschap. Zie voor een impressie van de themaweek:  • Naast grote veelal projectmatige activiteiten begeleid en adviseer ik bestuur en dagelijkse leiding van diverse stichtingen bij visieontwikkeling en aansturing van de organisatie. 


 U bent van harte welkom om contact op te nemen, als u meer informatie wenst.