Human Talent Consulting /Anita Wesselius
              

Over Anita Wesselius-Wuestman

Ik ben organisatie-socioloog met een aanvulling in de psychologie en cliëntgerichte psychotherapie met tevens een specialisatie in de informatiekunde. Ook ben ik mediator. Gedurende mijn loopbaan heb ik mij gespecialiseerd in de (in)formele psychosociale oncologie, de palliatieve zorg en samenwerking tussen formele en informele zorg.

Mijn loopbaan ben ik gestart als organisatieadviseur bij KPMG Management Consulting en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 2000 werk ik onder de naam: Human Talent Consulting aan de ontwikkeling van mens, team en organisatie voornamelijk binnen de zorg en het onderwijs. Dat doe ik in verschillende rollen waaronder projectleider, procesbegeleider, trainer, sparringpartner, dagvoorzitter, onderzoeker en adviseur. 

Van 2012 tot 2016 heb ik mij ingezet voor de ontwikkeling van Viore. Als directeur heb ik samen met een enthousiast team vormgegeven aan dit centrum in Hilversum dat is gericht op ondersteuning en begeleiding van mensen met kanker. Zie voor meer informatie over Viore onderstaand filmpje dat is gemaakt bij het 5-jarige bestaan. 

 


Naast mijn werkzaamheden voor Human Talent Consulting ben ik trainer en projectleider voor IPSO; de branchvereniging voor de informele psychosociale oncologie. Ik ontwikkel ook trainingen voor IPSO en ben dagvoorzitter op inspiratiedagen: Tevens voer ik onder andere opdrachten uit voor KWF, kanker.nl en Powderdays. Zie voor een indruk van de activiteiten die ik uitvoer mijn recente opdrachten

Naast grote veelal projectmatige activiteiten begeleid en adviseer ik bestuur en dagelijkse leiding van diverse stichtingen bij visieontwikkeling en aansturing van de organisatie. 

 Voor meer informatie kunt u ook HIER terecht op mijn LinkedIN profiel.

Als je meer wilt weten over de mogelijkheden, dan nodig ik je graag uit om contact op te nemen.